DUURZAAM NIEUWS EN INSPIRERENDE VERHALEN

image-placeholder.png
EEN KLEINE AANPASSING HEEFT AL EEN GROOT EFFECT
Door klimaatverandering wordt het warmer en verandert het neerslagpatroon. De winters worden natter en de zomers krijgen minder, maar hevigere regen. Droogte en wateroverlast liggen allebei in het vooruitzicht. Via klimaatadaptatie passen we ons hierop aan en beperken we de schade. Ook jij kan helpen door je huis en tuin groener te maken.

Laat je inspireren door alle mogelijke maatregelen om je tuin klimaat-, water- en natuurvriendelijk te maken.

Je vindt voorbeelden op deze nieuwe website: blauwgroenvlaanderen.be
image-399808-02A147Q4.jpg?1593017330171

Europese Commissie lanceert openbare raadpleging over strengere klimaatdoelstelling voor 2030

Nog tot 23 juni kunnen stakeholders en burgers online hun mening geven over de Europese klimaatambities voor 2030. De Europese Commissie wil de doelstelling - een reductie van de broeikasgassen met 40 procent tegenover 1990 - optrekken tot minstens 50 procent.
Met deze openbare raadpleging wil de Commissie achterhalen wat volgens de Europeanen het gewenste ambitieniveau moet zijn van het Europese klimaat- en energiebeleid en welke acties noodzakelijk zijn in verschillende sectoren. Het is ook mogelijk om roadmaps, position papers, beleidsnota’s en studies in te dienen. De vragenlijst richt zich op burgers, overheidsinstanties, ngo's, middenveldorganisaties, bedrijven en de academische wereld.

De openbare raadpleging loopt van 31 maart tot 23 juni.​​​​​​​ U kan de vragenlijst hier invullen​​​​​​​

image-399810-02E84812.jpg?1593017416292

Textielfabrikant Sioen uit Ardooie wil steden helpen afkoelen met een nieuwe geveldoek, die toelaat om van grauwe gevels fleurige geveltuinen te maken. Het gaat om een textieldoek uit vijf materialen, waarin gaatjes voorzien zijn om plantjes en bloemen te laten wortelen. Via een ingebouwd irrigatiesysteem halen planten voeding en water uit de vezeldoek zelf. Sensoren en een pompsysteem, overgenomen uit de groenteteelt, helpen de geveltuin optimaal groeien.​​​​​​​ ​​​​​​​

Lees hier meer over dit initiatief.

image-334355-figure_lim-d3d94.w640.png

De overstromingen van 2016, 2018 en 2019, en de daaropvolgende overlegvergaderingen met de stakeholders hebben aangetoond dat de problematiek van water- en modderoverlast en overstromingen niet enkel opgelost kan worden met collectieve maatregelen zoals erosiebestrijdingsmaatregelen, overstromingsgebieden (gecontroleerd overstromingsgebieden), wachtbekkens, etc. Daarom werkt de stad Sint-Truiden hiervoor aan een gecoördineerd beleid. ​​​​​​​

Lees hier meer over dit initiatief.

image-334355-figure_lim-d3d94.w640.png

Om haar inwoners maximaal te ondersteunen bij de realisatie van hun duurzame renovatie- of nieuwbouwprojecten is de stad Sint-Truiden begin 2020 een partnerschap aangegaan met Dubolimburg. ​​​​​​​

Lees hier meer over dit initiatief.

image-334355-figure_lim-d3d94.w640.png

Fietsberaad ondersteunt overheden met onderzoek en kennis bij het uitbouwen van hun fietsbeleid. Buurt- fietsenstallingen zijn een belangrijk onderdeel van een goed fietsparkeer- beleid en fietsbeleid. Deze handleiding richt zich op de buurtfietsenstallingen aan woningen.
Het geeft een stappenplan voor de implementatie ervan. 

Kijk ook even naar dit filmpje dat een beeld geeft van buurtfietsenstallingen.​​​​​​​

Lees hier meer over Fietsberaad.

image-334355-figure_lim-d3d94.w640.png

Sint-Truiden rijft Vlaamse onthardingssubsidie binnen voor herinrichting Veemarktsite.Sint-Truiden ontvangt samen met 21 andere initiatiefnemers een deel van de investeringssubsidie van ruim 5 miljoen euro die Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel uittrekt voor onthardingsprojecten en vergroening van steden. De stad zal het geld aanwenden voor de transformatie van de site van het slachthuis op de Veemarkt naar een groenblauwe zone rond de open te leggen Cicindriabeek.

Lees hier meer over dit initiatief.

image-334355-figure_lim-d3d94.w640.png

In het bijzijn van minister Zuhal Demir werd  op 16 december 2019 het Energiehuis Limburg voorgesteld. Voortaan kunnen Limburgers hier al hun vragen rond energie (besparing) kwijt - zowel digitaal, telefonisch en in de 42 gloednieuwe woon-energieloketten. Daarmee is Energiehuis Limburg de grootste van de Vlaamse energiehuizen.

Contact voor het woon-energieloket van Sint-Truiden: 
tel: 012 67 27 23 - 0475 35 65 80
email: bert.vandevijver@stebo.be

Met Stebo, Dubo en Onesto als uitvoerende partners - en met ondersteuning van het Limburgse provinciebestuur - combineert Energiehuis Limburg immers het volledige aanbod van het Energiescanbedrijf, de Benovatiecoach, de Huur- en Isolatiepremie bemiddelaar, het Provinciaal Steunpunt Duurzaam bouwen, de Burenpremie en de kennis van (sociale) kredietbemiddeling.

Meer informatie over het energiehuis vind je hier!

Sint-Truiden werkt met Stebo reeds samen om bepaalde wijken energiezuiniger te maken.

Lees hier meer informatie over dit initiatief


image-334355-figure_lim-d3d94.w640.png

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen. Daarnaast is Vlaanderen Circulair ook een brede beweging van burgers, ondernemers, middenveldorganisaties, lokale overheden... die initiatieven in de circulaire economie willen opzetten. 

Al wat reilt en zeilt in het beleid voor de Vlaamse circulaire economie samengebracht in
één overzichtspublicatie! 

image-334355-figure_lim-d3d94.w640.png
Geveltuin zuivert douchewater en isoleert huis in Gent. Zou dit ook in Sint Truiden kunnen?

Je vindt hier een beschrijving van de techniek uitgevoerd door Muurtuin BVBA.
image-334355-figure_lim-d3d94.w640.png
Het weerstation van Hasp-O aan de abdijtoren
De scholen "Hasp-O Centrum" en "Het Kompas" zijn geselecteerd om deel te nemen aan het project VLINDER van de UGent. Nabij de abdijtoren van Sint-Truiden en in Boekhout zijn weerstations geplaatst. Een vergelijking tussen het stadscentrum en de landelijke locatie in Boekhout, ten zuiden van de stad, zal uitwijzen of er in de Haspengouwse stad een hitte-eiland effect optreedt.
Hitte-eilanden zijn een van de klimaat risico's waar we in Sint Truiden een oplossing zullen moeten voor vinden. de resultaten voor de metingen van beide weerstations kan je raadplegen op deze kaart met meetpunten.

image-placeholder.png
Winnaar van de Aquafin prijs Operatie perforatie
HASP-O, Zepperen
Een groepje laatstejaars van deze middelbare school koos ervoor om hun eindwerk te maken rond ‘Operatie Perforatie’. Ze breken een deel van de speelplaats op en richten het groen in. Door de interactie met de achterliggende gracht en het bos, willen ze meer biodiversiteit in hun schoolomgeving brengen. Allemaal met toestemming van de school uiteraard.

Meer info

“Het gaat om een oppervlakte van 1385m² die nu gebruikt wordt als voetbal- en volleybalveld”, vertelt Maxine Vanbrabant van VZW Sint-Aloysius Zepperen. “Deze speelplaats bestaat nu uit asfalt en dit willen we graag vervangen door gras of waterdoorlatende klinkers zodat het water beter kan insijpelen. Daarnaast kiezen we voor de aanplanting van inheemse struiken en bomen. Omdat we in het hartje van Haspengauw liggen, willen we zeker enkele fruitbomen op het domein van onze school planten. Zo maken we van onze speelplaats een levende tuin die wilde bijen, vlinders en andere insecten aantrekt. Door de interactie met de achterliggende gracht en het bos, moet het zeker lukken om meer biodiversiteit in de schoolomgeving brengen. Het financieel duwtje dat we met de Aquafinprijs krijgen, is erg welkom!”
image-333026-haagaanplanting.landschap_provincieLimburg-9bf31.jpg
Boeren planten bomen bij andere boeren
Dertig Limburgse landbouwers planten momenteel 25.000 nieuwe bomen en plantjes aan. Daarnaast komt er meer dan vier kilometer nieuwe hagen, gelabeld met de ‘Plant van hier’-norm. De beplantingen zijn een realisatie van het Limburgse project ‘Boeren planten bij boeren’. Met dat project zorgt de provincie ervoor dat de plannen van haar landschapsarchitect, die het groenscherm rond landbouwbedrijven tekent, effectief worden uitgevoerd. Dat levert een belangrijke bijdrage aan het landschap, de lokale biodiversiteit en het klimaat.
Leer meer over het idee: 'Boeren planten bij boeren'.

Bekijk ook het filmpje Wakker op de Akker om een indruk te krijgen van de uitvoering van het project.