DuboLimburg is het provinciale aanspreekpunt voor informatie, advies en begeleiding van particulieren, gemeenten en bouwprofessionelen op het vlak van duurzaam bouwen, renoveren en wonen. Burgers die (ver)bouwplannen hebben kunnen beroep doen op het onafhankelijke advies van de ‘Huisdokter’. De professionele adviseur komt bij jou aan huis en geeft objectief advies over isoleren, ventileren, verwarmen, hernieuwbare energie en premies/subsidies.

“Het aangaan van een partnerschap met Dubolimburg biedt een grote meerwaarde voor onze (ver)bouwende inwoners,” licht schepen van Wonen Jelle Engelbosch toe, “Voor het individuele en praktische advies van de Huisdokter moeten burgers van partnergemeenten namelijk niet de volle kostprijs betalen. Zo betaalt de Truienaar voor een Huisdokterbezoek 50 euro in plaats van 100 euro. Dit verlaagt de drempel om advies in te winnen waardoor het wooncomfort zal verhogen en de burger aanzienlijk kan besparen op de energiefactuur.”

“Om de engagementen in het ondertekende Europese Burgemeesterconvenant tot uitvoering te brengen, hebben we in het bestuursakkoord het doel vooropgesteld om tegen 2030 de CO2-uitstoot op ons grondgebied met minstens 40% te reduceren. Door het partnerschap met Dubolimburg hopen we de renovatiegraad van zowel particuliere als gemeentelijke en niet-residentiële gebouwen te versnellen. Op die manier zetten we een belangrijke stap in de richting van significante CO2-reductie,” zegt schepen van duurzaamheid, Ingrid Kempeneers.

“We willen onze inwoners maximaal ondersteunen bij hun duurzame renovatie-en bouwprojecten. Door de aansluiting bij Dubolimburg verlagen we de drempel om professioneel advies in te winnen met betrekking tot duurzaam wonen. Op die manier kunnen de inwoners genieten van een lagere energiefactuur én werken we actief aan de verlaging van de CO2-emissie.” besluit burgemeester Veerle Heeren.

Tekst Stad Sint-Truiden/ foto ter illustratie

Hier kom je alles te weten over DuboLimburg.