Klimaatjobs - Wat kan jij doen

Klimaatjobs is een nieuw jobplatform dat mensen die een klimaatjob zoeken en bedrijven die dergelijke jobs aanbieden, samenbrengt.
Een klimaatjob is een job die een netto positieve impact heeft op het klimaat. Als je een klimaatjob hebt, werk je het grootste deel van je tijd aan het verbeteren van het klimaat of het tegengaan van negatieve invloeden op het klimaat.

Lees hier meer over klimaatjobs.


De omschakeling van de economie naar een koolstofarme economie biedt onze bedrijven enorme kansen.
Ook de werkgelegenheid kan daardoor gunstig evolueren. Er zullen vele nieuwe jobs ontstaan. Wel moeten we ervoor zorgen dat deze transitie sociaal rechtvaardig zal verlopen. We moeten zorgen dat niet enkel hoog opgeleiden ervan profiteren. 
We gaan hier ook informatie verzamelen over de opportuniteiten voor onze industrie en hoe we hier allemaal voordeel kunnen uit halen.
Lees hier meer over een sociaal rechtvaardige transitie naar een koolstofarme economie.