Klimaatscholen 2050

Klimaatscholen 2050 is een samenwerkingsverband van zes lokale energiecoöperaties die energiediensten aanbieden. Samen plaatsen we zonne-installaties op de daken van de scholen van het Katholieke Onderwijs in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
We plaatsen zonnepanelen op de schooldaken waarbij ouders, grootouders, oud-leerlingen,... investeren in de installatie!
De energiecoöperaties zullen instaan voor de investering in de zonnepanelen maar ook voor de exploitatie, het onderhoud en de technische opvolging van de installatie. Aangezien er geen investeringen zijn voor de school, kan de school vanaf dag één zonder zorgen genieten van zonnestroom tegen een zeer voordelig tarief met een lagere energiefactuur tot gevolg. 

Alle informatie over dit initiatief vind je op Klimaatscholen 2050