THEMA'S

Voor het verminderen van de C02 uitstoot wordt gewerkt rond een aantal thema's. Voor elk van deze thema's worden hier de uitdagingen en maatregelen weergegeven zoals deze in het klimaatactieplan van Sint-Truiden zijn opgenomen.
De provincie Limburg publiceert een Klimaatrapport dat aangeeft hoeveel de CO2 uitstoot in Sint Truiden de laatste jaren is verminderd, en geeft een indicatie van de uitdagingen.                    Je kan het meest recent rapport hier downloaden.

Gebouwen

image-330947-44178156.jpg

Gebouwen

De uitdaging
Het verwarmen van onze woningen, en de elektriciteit die we er verbruiken, zorgen voor een groot deel van de CO₂-uitstoot. De huishoudens zorgden in 2016 voor  32% van de totale CO₂-uitstoot in Sint Truiden.
Openbare instellingen (zoals scholen, ziekenhuizen, stadsgebouwen, etc.) en de industrie en horica zorgen ook nog eens voor 32% van de totale CO₂-uitstoot in Sint-Truiden. Alles samen is dit 64% van de CO2 uitstoot.
Doelstelling van Sint-Truiden
Doelstelling van het vorige klimaatactieplan:
​​​​​​​Bij 20% van de bestaande gebouwen een energiebesparing realiseren van 7,32%.
​​​​​​​Doelstelling van het nieuwe klimaatactieplan: Nog te bepalen.
De aanpak
Beperking van de energievraag door isolatie en gedragsverandering
Het gebruik van restwarmte via warmtenetwerken.
Gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, windmolens, groene stroom
Wat doen de stad en de klimaatkoepel
Meer info hierover vind je onder klimaatprojecten.
Wat kan jij doen

Tot 30% van het energieverlies in gebouwen is te wijten aan een slecht geïsoleerd dak, dus als je je dak isoleert, pak je meteen de grootste verliespost aan. Daarnaast is het plaatsen van dubbelglas een belangrijke en laagdrempelige oplossing om de CO₂-uitstoot van je woning te verminderen. Uit onderzoek blijkt ook dat alleen al een gedragsverandering van de gebruiker tot een reductie van 10 tot 20% op de energie-uitgaven kan leiden. Je kan bijvoorbeeld al veel energie en geld besparen door sluimerverbruik te vermijden of de verwarming een graadje (of meer) lager te zetten. 
Meer info vind je hier.

In de niet-residentiële sector zijn er ook een aantal laagdrempelige oplossingen die de CO₂-uitstoot drastisch verlagen. Hier kan bijvoorbeeld energie bespaard worden door LED-verlichting te plaatsen en door het energieverbruik efficiënter te maken.  
Meer info vind je hier

Mobiliteit

image-330946-02A16VM6.jpg

Mobiliteit

De uitdaging
Het verkeer in onze stad is verantwoordelijk voor 27% van de CO₂-uitstoot. Dit maakt dat onze gemotoriseerde voertuigen (auto’s,  vrachtwagens, brommers, bussen en treinen) de tweede grootste bron van broeikasgassen in de stad zijn, na onze woningen en gebouwen.
Doelstelling van Sint-Truiden​​​​​​​
Doelstellingen van het vorige klimaatactieplan:
- realiseren van minder autokilometers
- via goede planning nood aan auto verminderen
- energiezuinig rijden promoten als je toch de wagen neemt
- versnelde introductie van plug-in hybride en e batterij electrische voertuigen
- duurzame logistiek ingang doen vinden in de gemeente
- vergroening gemeentelijk wagenpark
- elektrische laadinfrastructuur voorzien
Doelstellingen van het nieuwe klimaatactieplan: Nog te bepalen.
De aanpak
Gebruik van een klimaatvriendelijk wagenpark door het gemeentelijk personeel
Gebruik van de auto vervangen door niet-vervuilende mobiliteit (fietsen, openbaar vervoer, wandelen)
Gebruik van niet-vervuilende brandstoffen (electrisch, waterstof, vloeibaar gas)
Infrastructuur voor fietsers en voetgangers uitbreiden en gebruiksvriendelijker maken
Openbaar vervoer stimuleren
Door uitbouw van parkeerinfrastructuur het verkeer in de stad verminderen
Wat doen de stad en de klimaatkoepel
Meer info hierover vind je onder klimaatprojecten.
Wat kan jij doen
Kies zoveel mogelijk voor duurzame vervoersmiddelen. Meer info vind je hier.

Hernieuwbare energie

image-330948-02B45278.jpg

Hernieuwbare Energie

De uitdaging
Het Nationale Energie- en Klimaatplan dat in de loop van 2019 wordt voorgelegd aan de parlementen en de bevolking stelt voor om tegen 2030 het aandeel van hernieuwbare energie in België te laten stijgen tot 18,3%.Het huidige aandeel van hernieuwbare energie is XXX
Doelstelling van Sint-Truiden
Doelstelling van het vorige klimaatactieplan:
20% van het elektriciteitsverbruik op het grondgebied van Sint-Truiden is afkomstig van Hernieuwbare Energie. Voorbeeldfunctie vervullen.
Doelstelling van het nieuwe klimaatactieplan: nog te bepalen.
Wat doen de stad en de klimaatkoepel
Meer info hierover vind je onder klimaatprojecten.
Wat kan jij doen
Als individuële burger of als bedrijf kan je investeren in zonnepanelen of windmolens. 
Je kan ook investeren in coöperaties die zonnepanelen of windmolens plaatsen.

Landbouw en Natuur

image-330949-02E99141.jpg

Landbouw en Natuur

De uitdaging
De natuur zorgt in Limburg voor een opname van CO2. We moeten deze opnamecapaciteit verhogen door het aanplanten van bossen en het terugdringen van het kappen van bomen.
De CO2 uitstoot door het transport van landbouwproducten uit verre landen moet verminderen.
Doelstelling van Sint-Truiden
​​​​​​​Doelstelling van het vorige klimaatactieplan:
Realiseren van meer bos, natuur en groen
- Toepassing van klimaatvriendelijke landbouwtechnieken
 -Uitstoot door veestapel verminderen
 -Energieverbruik in landbouwbedrijven verminderen
Doelstelling van het nieuwe klimaatactieplan: Nog te bepalen

​​De aanpak
Werken naar een meer regionale voedselproductie.
Een regionaal distributiesysteem opzetten voor de verdeling van het regionaal geproduceerde voedsel.
Promoten van energiebesparende technieken in de landbouwbedrijven.
Duurzame voedingspatronen bij de bevolking stimuleren en promoten.
Opmaken en uitvoeren van beheerplan voor bossen en hoogstam boomgaarden
Wat doen de stad en de klimaatkoepel
Meer info hierover vind je onder klimaatprojecten.
Wat kan jij doen
​​​​​​​Meer info vind je hier.

Ruimtelijke ordening

image-330949-02E99141.jpg

Ruimtelijke ordening

De uitdaging
Ruimtelijke planning richt zich in belangrijke mate op lange termijn planning, en is cruciaal om een nieuw beleid inzake mobiliteit en wonen te realiseren. 
Ontharding van de openruimte is een belangrijk onderdeel van de lange termijn planning.   
Doelstelling van Sint-Truiden
Doelstelling van het vorige klimaatactieplan:
Streven naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.
Doelstelling van het nieuwe klimaatactieplan: nog te bepalen.
De aanpak
​​​​​​​Meenemen van energie/klimaat als belangrijke factor in ruimtelijke planning
Vermindering van de verharde ruimte en vermeerdering van groene ruimte
Implementeren van normen voor duurzaam ruimtegebruik
​​​​​​​Hanteren van normen in functie van klimaatadaptatie, zoals promoten van groene daken
Wat doen de stad en de klimaatkoepel
Meer info hierover vind je onder klimaatprojecten.
Wat kan jij doen

Duurzame Consumptie

image-330951-02F38412.jpg

Duurzame Consumptie

De uitdaging
​​​​​​​Ons consumptie gedrag zorgt voor een grote belasting van de natuur. 
Doelstelling van Sint-Truiden
Bevorderen van duurzame consumptie​​​​​​​
De aanpak
Doelstelling van het vorige klimaatactieplan:
- Uitoefenen van een voorbeeldfunctie door duurzaam aankoopbeleid
- Informeren en stimuleren van inwoners en bedrijven
Doelstelling van het nieuwe klimaatactieplan: Nog te bepalen.
Wat doen de stad en de klimaatkoepel
Meer info hierover vind je onder klimaatprojecten.
Wat kan jij doen

Klimaat risico's

image-331042-canicule3-aab32.w640.jpg

Klimaat risico's

De uitdaging
De belangrijkste risico's zijn hitte, droogte, natte winters, en extreme neerslag.
Een goed overzicht van de risico's en uitdagingen wordt gegeven door
​​​​​​​de Klimaatportaal Vlaanderen
Doelstelling van Sint-Truiden
Nog te bepalen
De aanpak
Nog te bepalen
Wat doen de stad en de klimaatkoepel
Meer info hierover vind je onder klimaatprojecten.
Wat kan jij doen
​​​​​​​Meer info vind je hier.

Voor wie geïnteresseerd is in algemene informatie over het klimaat, geven we hier een lijst van interessante websites.

Overheden

ADAPT2CLIMATE is een site ontwikkeld door de Nationale Klimaatcommissie in het kader van de uitvoering van het Nationaal Adaptatieplan. Dit nationale portaal heeft tot doel informatie beschikbaar te stellen over de effecten van de klimaatverandering, kwetsbaarheidsbeoordelingen en klimaataanpassing in België.

KLIMAATNIEUWS        houdt je op de hoogte van al wat er in Limburg gebeurt voor het klimaat

Klimaatportaal Vlaanderen: Klimaatportaal Vlaanderen geeft je informatie over klimaatverandering in Vlaanderen. Wat is klimaatverandering en welke effecten zien we nu al in Vlaanderen? Welke klimaatscenario’s zijn mogelijk en wat zal de impact zijn op mens en milieu?
​​​​​​​
Nationale Klimaatcommissie: Om de coördinatie van het Belgisch klimaatbeleid op nationaal niveau te verzekeren, werd een apart orgaan opgericht : de Nationale Klimaatcommissie (NKC).

Klimaat.be de Belgische federale site voor betrouwbare informatie over klimaatsverandering.

Europese Commissie: Ontdek hoe de EU milieu, klimaat, volksgezondheid en biodiversiteit beschermt. Kom meer te weten over milieuvriendelijke industrie en schone, betaalbare energie.

Het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie verenigt steden en gemeenten die zich inzetten om de CO2 uitstoot op hun. grondgebied te verminderen.

Vlaams klimaatplan

De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 definitief goed.

Download hier het Vlaams Klimaatplan.

Green Deal Europa

Voorzitter Ursula von der Leyen : “De Europese Green Deal is onze nieuwe groeistrategie, een strategie voor een groei die meer opbrengt dan hij kost. De strategie laat zien hoe we onze manier van leven, werken, produceren en consumeren kunnen veranderen om ons leven gezonder en onze bedrijven innovatiever te maken. We kunnen allemaal meedoen aan die transitie en ook allemaal profiteren van de kansen. Als we snel handelen, kan onze economie wereldleider worden. We moeten slagen, voor onze planeet en alles wat erop leeft, voor het natuurlijk erfgoed van Europa, voor de biodiversiteit, voor onze bossen en onze zeeën. En als we de rest van de wereld laten zien dat we duurzaam en toch concurrerend zijn, kunnen we andere landen overtuigen om ons te volgen.”

Download hier de tekst van de Green Deal.

​​​​​​​Download hier de lijst van voornaamste acties van Europa voor de Green Deal.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

Wil je meer weten over de IPCC rapporten? Ga naar:  De rapporten van het IPCC

NASA

Op de website van NASA  (the National Aeronautics and Space Administration van de USA) vind je een overvloed aan gegevens over Global Warming en Climate change.

Environmental Protection Agency (EPA) van de USA

Het Environmental Protection Agency (EPA) van de USA heeft een zeer goede website die de voornaamste indicatoren voor klimaatverandering toont. Interessant zijn de vele technische rapporten die uitleggen hoe men tot al die meetwaarden komt.
Je vind hier de site van EPA.

Cursus Klimaatverandering

Er is een zeer interessante online cursus van de Universiteit van Chicago over de fysische achtergrond van de klimaatopwarming. Deze cursus geeft in een aantal lezingen de basisprincipes uit van de klimaatopwarming. (Engels gesproken- gebruikt Flash en werkt dus niet op I-pad of I-phone)

Voor wie liever een studieboek gebruikt kan ik het volgende aanraden:
Introduction to Climate Change, second edition 2016  (van Andrew Dessler), uitgegeven door Cambridge Universitry Press

So get informed

Op deze website vind je veel informatie over de klimaatverandering, op een eenvoudige wijze uitgelegd:

SO GET INFORMED