Klimaat op school

Een taak die in de loop der jaren sterk aan belang is toegenomen, is het informeren en sensibiliseren van jongeren. Dit gebeurt in de praktijk door - in nauwe samenwerking met gespecialiseerde partners - aangepaste educatieve tools en projecten te ontwikkelen.

Lees hier meer over klimaatopschool.

Er bestaat reeds een zeer ruim aanbod van materiaal dat op de scholen bruikbaar is.

We geven hier enkele voorbeelden:

Educatief aanbod van de federale overheid

Het educatief aanbod van de federale overheid bestaat momenteel uit:

  • Het educatief aanbod van klimaatopschool. Een taak die in de loop der jaren sterk aan belang is toegenomen, is het informeren en sensibiliseren van jongeren. Dit gebeurt in de praktijk door aangepaste educatieve tools en projecten te ontwikkelen, in nauwe samenwerking met gespecialiseerde partners (WWF, Studio Globo en GoodPlanet). 

  • Climate challenge @ School: Met dit project bieden WWF, Studio Globo en de federale Dienst Klimaatverandering de leerlingen van de derde graad secundair mini-klimaatconferenties aan, die gratis op school aangeboden worden. 

  • Klimaatcoaches :Deze 'klimaatcoaches' – jong gediplomeerde universitairen met een communicatietalent en een vorming op het vlak van het leefmilieu en educatie – bezoeken de klassen van de 3de graad secundair in heel het land om hen gratis te begeleiden bij het ontdekken van de webtool My2050, die hen helpt een eigen scenario creëren voor een koolstofarme maatschappij in 2050.

Milieuzorg op school -> MOS

Milieuzorg op School (MOS) ondersteunt basis- en secundaire scholen om van de school een milieuvriendelijke en duurzame leeromgeving te maken.

Heeft je gemeente het burgemeesterconvenant ondertekend? MOS gaat voor een koolstofarme maatschappij tegen 2050 en stimuleert scholen om hun CO2 met de volledige schoolgemeenschap te reduceren. MOS biedt via de klimaattrajecten ondersteuning op maat van de school. 

Wil je meer weten over MOS: bezoek dan deze websiteOndersteuning vanuit de provincie

Onderwijs in Limburg biedt een handig overzicht wat de provincie allemaal biedt, ook op het vlak van klimaat, milieu en natuur voor het basisonderwijs en secundair onderwijs.

Een greep uit het aanbod vind je hier.